top of page
info
Imaginea scolii

Profilul liceului

Liceul Tehnologic „Grigore C. Moisil” este furnizor de educație într-o zonă situată în partea de sud a județului Maramureș, orașul Târgu Lăpuș reprezentând polul de dezvoltare socio-economică a Țării Lăpușului în componența căreia intră cele 13 sate aparținătoare orașului, precum și comunele: Suciu de Sus, Groșii Țibleșului, Băiuț, Cupșeni, Vima Mică, Lăpuș și Coroieni. 

 

Dintre localitățile apropiate Țării Lăpușului și cu care locuitorii zonei Lăpuș păstrează o vie legătură culturală și economică amintim: Cernești, Preluca Veche, Preluca Nouă, Copalnic Mănăștur iar din județul Sălaj, Poiana Blenchii, Gâlgău și Ileanda. 

În anul școlar 2021-2022, în cadrul Liceului Tehnologic „Grigore C. Moisil” funcționează 5 grupe de copii preșcolari, 12 clase de învățământ primar, 10 clase de învățământ gimnazial, 18 clase de liceu zi, liceu seral și învățământ profesional cu durata de 3 ani. 

Profilele și domeniile de pregătire ale claselor de liceu sunt cele de servicii cu domeniile economic și comerț și tehnic cu domeniile construcții, mecanică, CAD, industrie textilă și pielărie. Elevii claselor de profesională se pregătesc în cadrul construcțiilor, fabricarea produselor din lemn și industriei textile.

 

În anul școlar 2021-2022, pe lângă cei 43 de copii care frecventează învățământul preșcolar, s-au înscris 286 de elevi în ciclul primar, 175 în ciclul gimnazial, 300 elevi în ciclul liceal și 124 elevi în învățământul profesional. 

Personalul școlii este format din 67 cadre didactice, majoritatea cu gradul didactic I și cu o experiență deosebită, 7 cadre didactice auxiliare și 13 angajați ca personal nedidactic.

Deci, condițiile de formare și de integrare socială există, de reducere a excluziunii sociale de asemenea, rămânând un singur factor de îndeplinit și anume, voința celor care sunt implicați în procesul de educație. 

 

Chiar dacă unii dintre elevii școlii au abandonat cursurile, acest lucru se datorează condițiilor familiale și mijloacelor precare de întreținere necesare perioadei de școlarizare și nu faptului că meseriile pentru care se pregătesc, nu ar fi căutate pe piața muncii.

Dimpotrivă, acest lucru este demonstrat de numărul mare de elevi angajați după absolvire în diverse domenii de activitate.

romanian-flag.gif
bottom of page